birləşmiş

birləşmiş
«Birləşmək»dən f. sif. Birləşmiş qüvvələr. Çayın birləşmiş iki qolu. Bir nöqtədə birləşmiş xətlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mövsul — ə. birləşmiş, qovuşmuş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müttəhid — ə. birləşmiş, ittifaqa gəlmiş, müttəfiq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəmiyyət — is. <ər.> 1. Konkret tariximaddi həyat şəraiti ümumiliyi əsasında birləşmiş insan toplusu. İnsan cəmiyyəti. Cəmiyyətin inkişafı. Cəmiyyət tarixi. Cəmiyyət haqqında elm (cəmiyyətşünaslıq). – <Aşıq:> Sağ olun, əziz yoldaşlar, xalqa,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kombinat — <lat. combinare – birləşmiş> 1. Texnoloji proses cəhətdən bir birilə bağlı olan bir neçə müəssisəni birləşdirən iri sənaye müəssisəsi, yaxud texnoloji cəhətdən bir biri ilə bağlı olmayan bir sənaye sahəsinə aid müəssisələrin inzibati… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəstə — 1. is. <fars.> 1. Birgə fəaliyyət üçün birləşmiş adamlardan ibarət mütəşəkkil qrup. Geoloji kəşfiyyat dəstəsi. Ovçular üç dəstəyə ayrıldılar. Çalğıçılar dəstəsi. – Molla Nəbiqulu məktəb uşaqlarından bir dəstə düzəltdi. Ə. H.. 2. Xüsusi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • konfederasiya — <lat.> 1. Müxtəlif təşkilatların birləşməsi, ittifaqı. Latın Amerikası zəhmətkeşlərinin konfederasiyası. 2. Ümumi bir məqsədi həyata keçirmək üçün (öz müstəqilliklərini saxlamaq şərtilə) birləşmiş dövlətlərin ittifaqı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • konqlomerat — <lat.> 1. Müxtəlif cinsli şeylərin və ya hissələrin mexaniki, təsadüfi birləşməsi. 2. geol. Başqa süxurla birləşmiş müxtəlif minerallardan ibarət süxur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qrup — is. <alm.> 1. Bir yerdə, bir birinə yaxın olan bir neçə adam, heyvan, şey və s. ; dəstə. Bir qrup adam. // Bir neçə adamın qrafik təsviri, yaxud birgə fotoşəkli. Qrup ilə şəkil çəkdirmək. 2. Siyasi görüşləri, məqsədləri, peşələri və s. bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təşkilat — is. <ər. «təşkil» söz. cəmi> İctimai birləşmə və ya dövlət idarəsi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Ticarət təşkilatları. – <Eyvaz:> Qərarı heç bir təşkilat çıxarmamışdır. C. C.. Rüstəm kişi rayonun rəhbər təşkilatları ilə mübahisə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xətt — 1. is. 1. Yazarkən hərfləri təsvir etmə tərzi, yazı yazma xüsusiyyəti; yazı. Gözəl xətt. Uşaq xətti. Tanış xətt. – <Yaqut:> Məktubu açmışdım və uşaq xəttinə oxşar o tanış xətti görərkən yenə əllərim titrəmişdi. Ə. M.. Reyhanın çox səliqəli; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”